Ayurveda anatomi
Menscykeln
Menscykeln – så fungerar den enligt Ayurveda Enligt Ayurveda följer menscykeln årstiderna, dvs. vår, vinter och sommar. I sanskrit översätts menscykeln från två ord, nämligen ”rtu”, som betyder årstid och ”arthava”, som betyder mensblod. Därför präglas de olika faserna i cykeln av de olika doshorna, nämligen vata, kapha och pitta. Ayurveda har lärt mig att leva i samklang med naturen och med mig själv. Balans kan uppnås genom att anpassa livsstilen efter årstiderna och även menscykeln. Maten vi äter har lika mycket betydelse som hur vi tänker om oss själva. Självkärlek och kroppsacceptans är viktiga aspekter av en bra hälsa. [...]
Tarmhälsa ur ayurvedisk synvinkel
Tarmhälsa ur ayurvedisk synvinkel Ur ayurvedisk synsätt arbetar de olika organsystem, organ, vävnader och celler tillsammans för att smälta maten du äter. De fem elementen, nämligen eter, luft, eld, vatten och jord påverkas av de tre doshas som i sin tur bildar de sju kroppsvävnaderna: plasma, blod, muskler, fett, ben, benmärg och könsorgan. Maten kommer in i våra kroppar och kommer att förvandlas till energi som kommer att användas av alla kroppsvävnader och celler. Avfallsprodukter bildas under omvandlingsprocessen, som också kallas Ama. Ama är klibbiga ämnen som blockerar kanalerna, som också kallas srotas. Matsmältningselden, vår Agni, spelar en viktig roll [...]