Tarmhälsa ur ayurvedisk synvinkel

Tarmhälsa ur ayurvedisk synvinkel

Ur ayurvedisk synsätt betraktas tarmhälsan som olika organsystem, organ, vävnader och celler som en helhet. Kroppssystemen arbetar ihop för att smälta maten du äter. Inledningsvis är det de tre doshorna som påverkar de fem elementen, nämligen eter, luft, eld, vatten och jord. I sin tur bildar de fem elementen de sju kroppsvävnaderna: plasma, blod, muskler, fett, ben, benmärg och könsorgan.

Maten kommer in i våra kroppar och kommer att förvandlas till energi som kommer att användas av alla kroppsvävnader och celler. För det första bildas avfallsprodukter, så kallad ”Ama”, under omvandlingsprocessen. Ama är klibbiga ämnen som blockerar kanalerna, så kallade ”Srotas”. Slaggprodukterna påverkar tarmhälsan negativt. För det andra spelar vår matsmältningselden, vår ”Agni”, en viktig roll i den totala metabolismen och nedbrytningen av näringsämnen. Du vill ha en stark Agni som kan klara av uppgiften att ta hand om matsmältningen.

”Det finns tre patofysiologiska doshas, ​​nämligen Vata, Pitta & Kapha. När de är balanserade, stödjer de alla fysiologiska processer i kroppen. I obalans orsakar de sjukdom” CARAKA SAMHITA: Vimana Sthana, kapitel 1, vers 5

Tarmen: en komplex mikrokosmos i kroppens och sinnets makrokosmos

Enligt Ayurveda är vi resultatet av maten vi äter. Redan i moderkakan passerar näring från vår mor till oss. När vi väl är födda börjar vi bygga upp ett immunförsvar genom att främst äta olika livsmedel. Senare även genom att utforska världen och kontakt med bakterier. Variation i kosten gynnar en god tarmhälsa. I våra tarmar, som blir upp till sju till åtta meter långa, omvandlas essensen från maten och den avskiljs från avfallsprodukter. Att äta för mycket eller för lite mat kan orsaka problem såväl som för lite eller för mycket tarmrörelser.

Vad som händer i helheten

Du behöver rätt mängd av matsmältningsenzymer och tillräckligt med magsyra för att bryta ner maten och döda oönskade bakterier. Över 80% av vårt immunförsvar finns i tarmarna, så det är viktigt för tarmhälsan. I mag-tarmkanalen finns det enteriska nervsystemet, som kallas för vår ”andra hjärna”, ett nätverk av miljontals nervceller som kopplar till vår hjärna och vårt emotionella centrum. Det är där uttrycket ”lita på magkänslan” kommer ifrån. Vår mage, tunntarmen med sin tarmflora och mikrobiom, levern och tjocktarmen är de viktigaste organen som är involverade i matsmältningen.

Hur stress påverkar tarmhälsan

Humöret du befinner dig före och under en måltid är centralt för optimal matsmältning. Om du är stressad och inte tar dig tiden att äta i lugn och ro, finns inte enzymer och magsyra i tillräckliga mängder och det i sin tur kan orsaka en kaskad av andra besvär. Det är viktigt att enzymer finns för att bryta ner maten i mindre biter och att magsyran döda bakterier och andra inkräktare.

Den parasympatiska delen av vårt nervsystem, vila-och-smälta läge, ska också vara aktiverad. Det kan du påverka genom att ta djupandas. Ta några djupa andetag inför varje måltid helt enkelt. Den sympatiska delen av vårt nervsystem, flykt- och kampresponsen, ska vara passiv och när vi stressar är det inte det! Det är antingen parasympatikus eller sympatikus som är påslagen. Vid stress fungerar inte samarbete av nervsystem och organ optimalt.

Visst kan matsmältningsförmåga störas om du rest utomlands och fått i dig bakterier som din kropp eventuellt inte kan ta hand om själv, eller du har genomgått en antibiotikakur som har dödad ALLA bakterier i din kropp. Det finns fler externa och interna faktorer som kan påverka din tarmhälsa negativt.

Tarmen: vår transportkanal

Mag-tarmkanalen består av två delar: en övre del för upptag och en nedre del för att föra ut sak och ting ur kroppen. Anna Vaha Srotas (bokstavligen ”mat-tillförsel-kanaler”) börjar i munhålan och leder från matstrupen till magen och in i tunntarmen (jejunum), där essensen av vår mat absorberas genom tarmväggen. Purisha Vaha Srotas (bokstavligen ”avföringskanaler”) är den nedre tjocktarmen, där den osmältbara delen av maten utsöndras som avföring efter åter absorptionen av vätska.

Blockeringar av vår transportkanal kan komma från en underfunktion eller överfunktion av doshorna – Vata, Pitta eller Kapha. Exempelvis orsaker vataöverskott mycket torr hud eller förstoppning i motsatt till pittaöverskott, som skapar en stark aptit och stark matsmältningseld.  Till följd av en förhöjd Pittadosha blir matsmältningen för snabb för att absorbera alla näringsämnen. Även för mycket värme orsakar inflammation hos en pittadominant person och det ledar till olika hudbesvär. En överskott i Kaphadoshan orsakar vanligtvis en trög matsmältning som skapar känslan av tyngd och letargi. Förstoppning och gaser är mycket vanliga symptom på en icke-fungerande matsmältning. Hur kan du då förbättra din tarmhälsa naturligt?

Ama – den osmälta substansen

Ama betyder okokt, omoget eller osmält. Med detta menas det osmält mat, tankar eller känslor. Rent generellt finns det olika teorier om hur Ama uppstår. Å ena sidan är det ”Rasadhatu”, dvs. plasmavävnaden, som innehåller mycket Ama. De oönskade metaboliska biprodukter ackumuleras i mage och tunntarm. Å andra sidan utvecklas Ama på grund av extremt störda doshas. Till slut, spelar kosten och livsstilen även en roll i skapandet av Ama, på samma vis som en underfunktion av Jatharagni, den primära ämnesomsättningen (matsmältningselden).

Ofördelaktiga matkombinationer är frukt med yoghurt, rå med kokt mat eller mat du är allergisk mot och som orsakar gaser och smärta. Livsstilsfaktorer är allt från stress, intensiva känslor, fastande och oregelbundna måltider. Otillräckligt med sömn eller sömnstörningar orsakar en obalans i två hormoner, nämligen ghrelin (hungerhormonet) och leptin (mättnadshormonet), som följdakligen medför hunger och viktökning. På så sätt ser man hur olika faktorer inverkar på tarmhälsan.

Likaså inverkar klimat- och säsongförändringar på kroppen och bildar Ama, om du inte anpassar din kost efter säsongerna eller klimatet du befinner dig. Vårt tarmmikrobiom måste balanseras. Vi har bra och dåliga bakterier i tarmen. På samma sätt behöver vi skapar en miljö för de goda bakterierna att föröka sig och att minska de dåliga bakterierna. Kronisk uppblåsthet och illaluktande gaser är ofta följden av en obalanserad tarmflora och läkarna diagnosticerar tillståndet som SIBO, en överväxt av bakterier.

Agni och tarmhälsa

Ayurveda beskriver tretton olika Agnis. Vår Agni representerar vår förmåga att smälta mat och vår kapacitet. Den centrala elden, Jatharagni, är den viktigaste och beskriver mag-tarmkanalen från mage till slutet av tunntarmen. Målet är att kunna bryta ner all mat och dryck vi äter. Produktionen från saliv och enzymer, magsyra, galla och enzymer från bukspottkörteln tillhör Jatharagni. Den ansvarar för nedbrytning och omvandling av maten, absorption av näring och borttransport av osmält mat, dvs Ama. Dessutom kontrollerar och reglerar Jatharagni metabolismen hos olika dhatus och till och med sköldkörteln.

Alla störningar i Jatharagni orsakar Ama, och Ama stör doshorna och skapar förutsättningar som leder till sjukdom. Det betyder enkelt uttryckt att du kan äta den bästa maten som finns, men kanske inte ha en tillräckligt bra Agni för att ta till dig alla näringsämnen.

Hur Agni påverkar matsmältningen

En eld i sin kvalité är varm, torr, lätt, rörlig och genomträngande. All mat och livsstilsvanor med motsatta egenskaper försvagar Agni. Dina organ kan vara helt friska, men din förmåga att bryta ner maten du äter kanske inte är så stor. Exempel på mat är kalla drycker och mat, ost eller godis. Att sova på dagtid och brist på motion kan ytterligare minska matsmältningselden. Agni kan förbättras med kryddor som du lägger till i din matlagning.

De metaboliska produkterna från Jatharagni kommer att bearbetas vidare av Bhutagni till metaboliter som kan absorberas av dhatus. Det finns fem Bhutagnis, en för varje element. Och det finns Dhatwagni som styr den metaboliska funktionen i vävnaderna. Det finns sju olika vävnader (och därmed fem Dhatwagnis) i kroppen: plasma, blod, muskler, fett, ben-, nerv- och benmärg och reproduktionsorgan.

Doshornas funktion i tarmhälsan

De tre doserna har olika funktioner i matsmältningen, men arbetar tillsammans och påverkar varandra.

Kapha

Kapha ligger i bröstet och övre delen av magen, Pitta i nedre magen och Vata i tjocktarmen. Bodhaka Kapha är ansvarig för att utsöndra saliv och enzymer för att smälta kolhydrater i munnen. Saliv har också en antimikrobiell effekt. Smaksinne kan störas när Bodhaka Kapha är ur balans. Du ska ta din tid att tugga ordentligt så att du skapar tillräckligt med saliv för att producera rätt mängd enzymer. Maghälsan förbättras ansevärt. Kledaka Kapha utsöndrar saliv som ger fukt och hjälper till i matsmältningen. Kledaka Kapha skyddar organen från mat som är för kall, för varm eller förorenad.

Pitta

Pachaka Pitta bryter ner maten enzymatiskt i magen och tolvfingertarmen. Den skapar förutsättningar för ämnesomsättningen i Dhatuagnis. Funktionen stöds av Samana Vata. Eventuella störningar i Pachaka Pitta påverkar Pitta-funktionen i allmänhet. Ranjaka Pitta är lokaliserad i levern, gallan och gallblåsan, mjälten, bukspottkörteln och tunntarmen. Ranjaka Pitta hjälpa till i matsmältningen via Bhutagnis och att rena och skapa nytt blod. Den ansvarar för fettförbränningen och reglerar blodsockernivåer. Ur balans skapar den trötthet pga hemoglobin och järnbrist och påverkas av emotionellt trauma.

Vata

Prana Vata styr sinnets funktioner och dess aktivitet. Det är Prana Vata som styr rapning, spottning, sväljning och andning. Om sinnet störs av stress och din andning blir ytlig kan det försvaga Samana Vata och hämma matsmältningen. Ur balans orsaker Prata Vata oro och sömnbesvär. Djupandning aktiverar parasympatikus och främjar avkoppling. Det är mycket bra att ta ett par djupa andetag innan du börjar äta. Samana Vata stimulerar utsöndringen av magsyra och enzymer genom vårt nervsystem. Det är Samana Vata som transporterar maten genom mag-tarmkanalen och sköter peristaltiken. Den ger syre till Agni och fraktar bort avfallsprodukter. Apana Vata ansvarar för tarmtömningen, urinering, eliminering samt menstruation, ägglossning och ejakulation. Apana står för den nedåtgående energin. Störningar kan orsaka gaser, förstoppning, impotens, PMS samt hormonella störningar. I sin tur har detta stor inverkan på maghälsan och tvärtom.

Mina 10 holistiska tips för att förbättra din matsmältning:

  • Först tugga du maten ordentligt och ta ett par djupa andetag innan du börjar äta.
  • Sedan ät bara när du är hungrig. Högst tre gånger om dagen. Om du har en stark Pitta kan du äta mellanmål.
  • Regelbundenhet, vilket betyder att äta vid liknande tider på dagen varje dag. Detta är viktigt för alla tre doshas. Kapha kan hoppa över frukost om inte hungrig.
  • Undvik under- eller överätning eftersom det försämra din mag- och tarmhälsa – sluta äta vid första rapning!
  • Stimulera Agni innan du äter med ett ingefärssnack.
  • En måltid ska helst innehålla närande mat (60%) och extraherande mat (40%). Närande mat är söt, sur och saltat i smak, rensande mat är bitter och stark. Mjölk eller mejeriprodukter ska ätas med måtta och för sig. Undvik svårsmält mat som friterad, grillad, högt bearbetad eller sockerhaltig mat.
  • Drick inte mer än ½ glas varmt vatten före och under en måltid. Undvik isvatten. Du vill inte späda ut enzymerna för mycket med mycket vattet. Om du behöver dricka, gör det helst efter en måltid.
  • Krydda dina måltider med ingefära, peppar, gurkmeja, hing, fänkål, kardemumma och koriander enligt din dosha.
  • Undvik att äta när du är arg, upprörd eller ledsen och till och med när du står eller rör på dig.
  • Ta en kort, måttlig promenad efter måltiderna.
Ökar din kunskap via min Ayurvedakanal

Vill du lära dig mer om Ayurveda så kan du altid kicka in på min Ayurvedakanal och vara med på mina inspelade webbinarer. Där kommer du bland annat lära dig mer om mag-och tarmhälsa ur ayurvediskt perspektiv.

Källa:

Eurasiamed Akademie Ralph Steuernagel ”DER DARM IM AYURVEDA: TIPPS FÜR DIE DARMGESUNDHEIT”

Das neue Ayurveda Praxis Handbuch, 2018 från Hans Heinrich Rhyner

Mina utbildningar

Share the Post:

Related Posts