En alternativ behandlingsform

osteopati

Vad gör en
osteopat?

En Osteopat försöker behandla grundorsaken till dina besvär, men kan också behandla symptom som är del av din smärtproblematik. Exempelvis behandlar jag triggerpunkter eller muskelknutor vid huvudvärk om det är dem som primärt orsaker smärtan, men sedan letar jag vidare varför musklerna blev spända.

Jag har klienter som har astma, IBS (Irritabel Bowel Syndrome), Crohns sjukdom, artrit eller diabetes som underliggande diagnos och som kan vara orsaken till kroppslig smärta. I sådana fall är ett samtal i början av behandlingen viktig eftersom det ger mig information om hur jag ska gå tillväga. Osteopater behandlar mer än du tror.

Hur jag som osteopat behandlar

För det mesta, kombinerar jag mekaniska och funktionella behandlingstekniker, eftersom det har visar sig som mest effektiv hos mina klienter. Jag använder mig främst av mina händer som verktyg. Som intuitiv terapeut lyssnar på vad som händer i klientens kropp, för att förstå vårt blockaderna sitter. Att få en bild av helheten i kroppen kan vara viktig för att behandla ett särskilt område och kan ge mig som behandlare en förklaring varför smärtan eller stelheten har uppstått. Jag kan känna kroppsflöde, vitalitet (livskraft) och förändring i vävnaderna under behandlingen .

Och det är nog min förmåga att lyssna med händerna som skiljer mig som osteopat från andra terapeuter. Skillnaden mellan yrken är även filosofin och hur man tänker kring kroppen samt hur olika kroppsorgan hänger ihop. Mitt mål är att återställa kroppens balans och rörlighet, men också att hjälpa till med självläkningsprocessen. Jag kan inte återställa ett diskbråck, men jag kan skapa förutsättningar i vävnaderna som minskar symptom och att strukturerna kring diskbråcken fungerar optimalt framöver.

Anamnes och erfarenhet

Under anamnesen tar jag mest hänsyn till hur olika kroppssystem är inblandade i klientens besvär, men det kan i vissa fall betyder att jag pratar mer om inre hälsa. Förutom kropssliga besvär, som ryggsmärta, stelhet, smärta i nacke, axlar, bäcken och i höften, har jag även många klienter som lider av huvudvärk, migrän och matsmältningsbesvär. I så fall erbjuder jag en ayurvedisk kostrådgivning.

Vilka behandlingstekniker
använder en osteopat?

  • Manipulation av leder för att återställa en normal rörlighet där rörelseförmågan är nedsatt

  • Mobilisering / Artikulering av leder och ligament som kan ha en inflammationshämmande och smärtreducerande effekt

  • Stretch/Töjning av muskler, triggerpunktsbehandling och muskelenergitekniker, för att öka ledens rörlighet och musklernas avslappning.

  • Balanced ligamentous tension tekniker

  • Bindvävsbehandling och lymfdränage som förbättrar vätskeflödet och därigenom minskar inflammation i kroppen

  • Visceral behandling som motverkar matsmältningsproblem, förstoppning, diarré, menssmärtor, infertilitet och huvudvärk

  • Kraniell osteopati / kraniosakral behandling som används mot olika former av stress i nervsystemet, samt oro och magproblem

  • Neuralmanipulation som används för att släppa på nervspänningen

Ditt första besök - Vad du kan förvänta dig hos osteopaten

Ditt första besök börjar alltid med ett samtal kring dina nuvarande besvär och din sjukdomshistoria dvs. tidigare diagnoser, operationer och olyckor. Vi pratar också livsstilsrutiner, sömn och arbetsergonomi. Hur magen fungerar kan sekundärt också vara från betydelse. Anamnesen följs av en undersökning som omfattar hållnings- och rörelseanalys, samt eventuella neurologiska eller ortopediska tester. I vissa fall tar jag blodtrycket.

Vad händer under en behandling?

Jag observerar din kroppshållning och dina rörelser för att identifiera någon uppenbar rörelsebrist. Sedan undersöker jag kroppen för att hitta orsaken till dina besvär. Ibland håller jag mig nära kroppsdelen där du upplever symptom, och ibland börjar jag min undersökning på en annan kroppsdel. Hur jag undersöker beror på vad jag kommit fram under anamnesen, därför är samtalet en viktig del av en osteopatisk behandling. En palpation av kroppens olika strukturer är alltid nödvändig, för att få reda på vilka strukturer som kan vara inblandade i dina besvär. Beroende på vad som är problemet, kan jag be dig att ta av en del av dina kläder. Det kan vara bra att ta på bekväma och mjuka kläder, så att jag ohindrad kan utföra olika passiva rörelser med armar eller ben.

Hur långt tid tar en osteopatisk behandling?

Den första behandlingen brukar ta mellan 50 och 60 minuter, eftersom jag vill få en så bra bild av din hälsa och dina symptom som möjligt. Ett återbesök tar i regel mellan 40 och 45 minuter och är lite beroende på vilken teknik jag använder och hur kronisk dina besvär är. Behandlingen innefattar olika behandlingsmetoder som jag anpassar efter mina klienter. Vill du inte bli behandlad med en viss teknik så är det bara att saga till. vissa fall hänvisar jag till din läkare, vårdcentral eller en kollega för en uppföljning. Jag har ett brett nätverk av kollegor som kan ha behandlingar som ytterligare förbättrar dina symptom eller din hälsa.

Conditions
Osteopathy can treat:

KROPPSLIGA BESVÄR

En osteopat behandlar alla typer av smärta, neuropatisk, akut & kronisk, samt ledsmärta. Många kommer till mig för att de vill få en behandling mot stelhet, ryggsmärta, ischias eller ryggskott. Vissa kommer för att de ha ont i höft och rygg eller bäckensmärta. Ett fåtal personer har ont i svanskotan eller bäckenbotten och/eller känselbortfall i samma område. En del av mina klienter upplever domningar eller stickningar samt känselbortfall i armar, fingrar eller ben och fötter. Oftast har de ett diskbråck i botten eller har jobbat under många år med att lyfta tungt.

KÄKLEDSSMÄRTA & TINNITUS

Under senaste året har jag haft fler klienter som upplever käkledsbesvär eller en smärta i ansikte som behöver undersökas först innan jag kan göra en bedömning. Det finns många orsaker för smärta i käkled, ansikte och nacken. Fler människorna söker hjälp med tinnitus, men tyvärr känner jag inte till någon behandlingsform som kan ta bort tinnitus. Jag har hittills enbart kunna minska symptom hos mina klienter. Stresshantering kan var ett tema här, men det kan vara bra att kolla med din tandläkare om du behöver en bettskena.

MAGE OCH TARM

Som jag skrev tidigare så kan en osteopatbehandling lösa upp spänningar i buken som uppstår i samband med stress, ensidig livsstil eller intag av mat som kroppen inte tål. Symptom på IBS, Crohns sjukdom, samt halsbränna och smärtande eller uppsvullen mage kan minskas med en osteopatbehandling. Jag brukar ta upp betydelsen av inre hälsa och stresshantering. Det finns läkemedel som utlöser och bibehåller en krånglande och smärtande mage.

HUVUDVÄRK OCH MIGRÄN

Huvudvärk, spänningshuvudvärk eller migrän, bemöter jag ofta i min klinik och har många gånger med hållning, stress, arbetsergonomi eller matintoleranser att göra. Migrän och huvudvärk kan även uppstå på grund av blodsockerobalanser eller trauma (fysiska eller emotionella). Här behöver jag ofta två till tre behandlingar för att minska symptomen. Det är bra om du kan i förväg utesluta synen eller ögon, blodsockerfall och mineral/vitaminbrist via din vårdcentral.

POSTNATAL OCH GRAVIDITET

Postnatala och graviditetsbesvär framför allt i nacken, bröstkorgen eller bäckenet är vanlig och går lätt att återställa. Osteopati är en skonsam behandlingsmetod under graviditet för att förebygga och behandla smärta, värk och trötthet som uppstår på grund av den växande magen eller felställning vid amning. Foglossning kan ställa till när magen växer och under en osteopatbehandling återställer och avlastar jag bäckenet. Akupunktur och fysioterapi kan också vara bra mot foglossning.

ANDNINGSBESVÄR

Astma och andra andningsbesvär, artrit och artros är sjukdomstillstånd som en osteopat kan hjälpa till med att minska symptom. Kroniska besvär innebär dock en regelbunden uppföljning över en längre tid. Lätta skador eller smärta som har uppstått för inte så länge sedan kanske behöver bara en behandling för att du ska bli symptomfri.

MENSTRUATIONSBESVÄR

Menstruationsbesvär samt PMS har ofta sitt ursprung i en hormonell obalans av könshormoner. Men ett snett bäcken, tryck från buken eller andra kroppsliga anomalier kan leda till smärta i underlivet. Här undersöker jag främst hela bäckenet, ryggraden, olika ligament och buken.

svenska osteopatförbundet patricia bohlen

Vad är
Osteopati?

Osteopati inriktar sig på diagnos och behandling av besvär och skador för att förbättra kroppens cirkulation, flöde och fysiologi. Besvär relaterade till den muskuloskeletala delen av kroppen, som inkluderar fascia (bindväv), leder, muskler, ryggrad, men också inre organ behandlas förebyggande och i akut skede, samt regelbundet för att underhålla en god hälsa.

Människan anses som en helhet där alla kroppsdelar påverkar varandra. Behandlingsmetoden har en positiv påverkan på besvär och sjukdomar, såväl fysiska som mentala. Osteopatin hjälper mot en nedsatt rörelseförmåga och försämrad fysiologi. En osteopatbehandling främjar smärtlindring och minskar muskelspänningar i kroppen samt skapar de bästa förutsättningarna för hälsa och välmående.

Historia

Osteopati är en icke-invasiv internationellt erkänd och väletablerad form av manuell medicin. Det var Dr Andrew Taylor Still som etablerade osteopatin i slutet av 1800-talet i USA. Målet var att använda manuella tekniker för att förbättra vätskeflödet och kroppens biomekanik utan användning av medicin. Sedan dess har osteopatin blivit erkänd i många länder men framför allt i Nordamerika, England, Schweiz, Frankrike, Australien, Norge samt Finland.

Helhetstänkande inom osteopatin

Osteopati är en drogfri och icke-invasiv manuell behandling som fokuserar på kroppen som helhet. Vi är i själva verket kropp, sinne och själ. Detta görs främst genom att behandla och stärka de kroppsliga ramverket. Ramverketet inkluderar fascia, leder, muskler och ryggrad, såväl som inre organ. Dess syfte är att balansera kroppens nervsystem, cirkulations- och lymfsystem.

Osteopatins unika förhållningssätt till hälsa är framträdande, eftersom terapeuten inte enbart behandlar symtomgivande områden. Han eller hon undersöker och behandlar även andra relaterade och icke-relaterade delar av kroppen som kan ha orsakat symtomen.

osteopatiska principer

Alla delar av kroppen fungerar som en enhet – kropp, sinne och själ. Kroppen har en självreglerande och självläkande förmåga och strävar efter att upprätthålla vitalitet och hälsa. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra. Om en del av kroppen är begränsad i sin rörlighet måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera, vilket kan leda till inflammation, smärta, stelhet och andra hälsotillstånd.

Vi får respektera kroppens naturliga förmåga till självreglering som håller sig i balans. När kroppen är fri från rörelsebegränsningar hjälper en osteopatisk behandling kroppen med olika tekniker för att minska smärta och stress. Det ger en större rörlighet med möjlighet till läkning.

Inriktningar inom osteopatin

Som i alla yrken finns det olika skolor med olika filosofier och lärare, därför behandlar osteopater sina klienter på olika sätt.

Det finns klassisk osteopati, där du ofta får en helkroppsbehandling som berör alla vävnader och organ i kroppen. Sedan finns det minimalister som använder sig av enbart små få manipulationer för att få en god effekt.

Vissa osteopater arbetar enbart med kraniosakral osteopati, som utforskades på 1900-talet av läkaren William G. Sutherland. Det är en mjuk och behaglig behandling. Visceral Manipulation (VM) är en annan metod, som utvecklades av den franska osteopaten och fysioterapeuten Jean-Pierre Barral. VM lindrar obalanser och begränsningar mellan rörelserna i kroppens alla organ och strukturer som kan vara orsak till att varför du söker hjälp.

Båda kraniosakral och visceral osteopati kallas även som ”funktionella” behandlingsmodeller. Dessutom kräver de subtila teknikerna en god palpationsförmåga hos terpeuten.

Osteopati i Sverige

Jag är medlem i Svenska Osteopatförbundet (SOF). SOF är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater som idag har över 380 medlemmar. SOFs medlemmar måste ha genomgått en utbildning som uppfyller kraven enligt europeisk standard och är den enda garantin för att en osteopat har en adekvat utbildning.

Osteopatins breda tillämpning och mjuka metoder passar barn, vuxna och äldre, dock får en osteopat i Sverige INTE behandla barn under 8 års åldern enligt lagen. Inom Norden är det enbart Sverige där osteopater inte är integrerade inom sjukvården. I Sverige, där jag utbildade mig, är osteopatprogrammet en 4-årig universitetsutbildning.

svenska osteopatförbundet patricia bohlen

Priser

Första besök

Ett första besök kan ta upp till 50 till 60 minuter. Du kommer att få en behandling efter att vi gått genom din hälsohistorik.

SEK 895

Uppföljningsbesök

Uppföljningsbesöket kan ta mellan 30 till 40 minuter.

SEK 895

Nykundspaket

Paketet inkluderar 3 behandlingar som ska tas inom 2 månader. Du betalar vid första besök. Pris per behandling är 798 kr.

SEK 2.495

Osteopati & triggerpunktsbehandling

Om du behöver att jag undersöker och behandlar din kropp på ett holistiskt sätt, men också vill ha en muskelbehandling.

SEK 1.390

Kolla på mina
kostnadsfria webbinar