Yogaformen som används mot stressrelaterade symptom

MediYoga

Vad är
MediYoga?

Mediyoga eller medicinsk yoga kan definieras som en holistisk mindfulness träning som lugnar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Rörlighet, flexibilitet och styrka förbättras av regelbundet utövande. En yogaklass följer en viss struktur, som ett ”recept” med specifika ”ingredienser”. Vi arbetar med andningstekniker, statiska och dynamiska yogaställningar, mantra (vibrationer och ljud) och meditationer som forskats om i Sverige och internationellt. Det är en mjuk meditativ, men också kraftfull form av yoga med en djup inverkan på både sinne och kropp.

Fördelarna med MediYoga

Mediyoga kan ses som en form av holistisk body-mind träning, som lugnar sinnet. Medicinsk Yoga beaktar hela människan, med sin fysiska kropp, såsom den energivarelse hon är. Under en yogaklass arbetar vi konkret och direkt med andningen och med att balansera det underliggande energisystemet. Vi gör det genom att följa en ”röd tråd” eller ett ”recept” som innehåller specifika ”ingredienser”. Många människor orkar och klarar inte av förändringarna med alla de krav som ställs på oss, både som samhällen och som individer. Idag finns det ett tydligt behov av mer holistiska lösningar. Mediyoga är en holistisk metod utan några kontraindikationer.

Vad är MediYoga bra för?

Medicinsk Yoga är ett strukturerat yogapass med mjuka rörelser. Mediyoga passar bra för personer med utmattningssyndrom, sömnbesvär eller lider av psykisk ohälsa. Regelbundet utfört hjälper medicinsk yoga mot ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar och huvudvärk. Dessutom ökar den kroppsmedvetenhet och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem, men bidrar även till ökad rörlighet och styrka. Genom regelbundet utövandet av mjuka rörelser, djupandning och avslappning kan medicinsk yoga bidra till lägre blodtryck, minskad smärta och ett subjektivt förbättrat hälsotillstånd. Alla övningar anpassas utifrån egen förmåga och kapacitet. Vill du däremot stödja din hormonella balans med yoga så erbjuder jag även Mediyoga för hormonell balans. Här fokuserar vi främst på att stimulerar hormonella strukturer och använder meditationer och andningsövningar som ger dig mer balans.

Hur utförs MediYoga?

Du väljer själv om du vill göra övningarna på en stol eller på en yogamatta. Yogapasset har en tydlig struktur och innehåll. Struktur och guidning i hur verktygen används är betydelsefull för att optimera effekterna och grundläggande balansen. Huvudingredienser är intoning, andning, övningar, vila, meditation och uttoning. De utgör själva receptet där varje del synkroniseras med delingredienserna för att träna uppmärksamhet och koncentration. Delingredienserna är fysiska positioner, ögonposition, mantra och mudras (handpositioner). Mediyogans bevisade effekter kräver en viss upprepning av övningarna och rytm och därför följer vi alltid ”receptet”. Målet är att skapa en uppmärksamhetsträning i kroppen som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare, har andningen en central funktion som styr övriga delar. Ett pass anpassas efter individuella behov.

Historia

Mediyoga är en svenskutvecklad och terapeutisk form av yoga som passar alla, även personer med fysiska eller psykiska begränsningar. Den etablerades och utvecklades av Göran Boll vid IMY, Institutet för Medicinsk Yoga, i Stockholm, Sverige.

Den är inspirerad av Kundaliniyoga, Ayurveda och Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Forskningen om Mediyoga började ta form 1997, då ett första partnerskapsprojekt inleddes med Karolinska Institutet i Stockholm.