lutealfasen
Menscykeln
Menscykeln – så fungerar den enligt Ayurveda Enligt Ayurveda följer menscykeln årstiderna, dvs. vår, vinter och sommar. I sanskrit översätts menscykeln från två ord, nämligen ”rtu”, som betyder årstid och ”arthava”, som betyder mensblod. Därför präglas de olika faserna i cykeln av de olika doshorna, nämligen vata, kapha och pitta. Ayurveda har lärt mig att leva i samklang med naturen och med mig själv. Balans kan uppnås genom att anpassa livsstilen efter årstiderna och även menscykeln. Maten vi äter har lika mycket betydelse som hur vi tänker om oss själva. Självkärlek och kroppsacceptans är viktiga aspekter av en bra hälsa. [...]