MediYoga

Medicinsk Yoga – Yogaformen som används mot stressrelaterade symptom

Vad är Medicinsk Yoga?

Medicinsk Yoga (MediYoga) är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen.  Här använder vi olika meditationstekniker, mantras (vibrationer och ljud) och yogarörelser som det forskats mycket kring både i Sverige och internationellt. Det är en mjuk meditativ, men kraftfull yogaform med djupgående effekt på både själ och kropp som passar alla. Inspirationen har hämtats från Kundaliniyoga likväl som Ayurveda och traditionell kinesisk medicin (TCM). MediYoga kan ses som en form av holistisk body-mind träning, som lugnar sinnet, ökar kroppsmedvetenhet och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem, men bidrar även till ökad rörlighet och styrka. Medicinsk Yoga beaktar hela människan, med sin fysiska kropp, såsom den energivarelse hon är. Under en yogaklass arbetar vi konkret och direkt med andningen och med att balansera det underliggande energisystemet genom att följa en ”röd tråd” eller ett ”recept” som innehåller specifika ”ingredienser”.

mediyoga yogaposition

Vad är Medicinsk Yoga bra för?

MediYoga innefattar et strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov som exempelvis utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnbesvär och huvudvärk. Många människor orkar och klarar inte av förändringarna med alla de krav som ställs på oss, både som samhällen och som individer. Idag finns det ett tydligt behov av mer helhetliga lösningar. Yogaformen är en holistisk metod som utan några kontraindikationer harmonisk fungerar tillsammans med den vanliga hälso- och sjukvården. Genom regelbundet utövandet av lätta rörelser, djupandning och avslappning kan medicinsk yoga bidra till lägre blodtryck, minskad ryggsmärta och subjektivt förbättrat hälsotillstånd. Alla övningar anpassas utifrån egen förmåga och kapacitet.

Hur utförs Medicinsk Yoga?

Du väljer själv om du vill göra övningarna på en stol eller på en yogamatta. Yogapassen har en tydlig struktur och innehåll. Struktur och guidning i hur verktygen används är betydelsefull för att optimera effekterna och grundläggande balansen. Det finns huvudingredienser, som intoning, andning, övningar, vila, meditation och uttoning, som utgör själva receptet där varje del synkroniseras med delingredienserna för att träna uppmärksamhet och koncentration. Delingredienserna kan vara fysiska positioner, ögonposition, mantra och mudras (handpositioner). MediYogans bevisade effekter kräver en viss upprepning av övningarna och rytm och därför följer vi alltid ”receptet”. Målet är att skapa en uppmärksamhetsträning i kroppen som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare, har andningen en central funktion som styr övriga delar. Ett pass kan anpassas utifrån deltagarnas egen förmåga och kapacitet.

Forskning

MediYogans mission är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård. För att verka inom vården behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför Medicinsk Yoga regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag på varför medicinsk yoga fungerar så bra. Det råder idag ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter! 1997 medverkade MediYoga i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige.  Medicinsk yoga erbjuds idag på mer än 160 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.fl.

Mer svensk forskning hittar du här.

medi yoga meditation

Vad är MediYoga (Medicinsk Yoga)?

mediyoga instruktör patricia bohlen