• en
Kost & Hälsocoaching inom funktionsmedicin

Vad gör en kost- och hälsocoach?

En kost- och hälsocoach försöker hitta grundorsakerna till ditt mående och/eller dina symptom. Med mig får du alltid en individanpassad och personlig konsultation. Det jag erbjuder är ett komplement till den befintliga vården. Under en konsultation skapar vi en hälsoplan och hittar tillsammans lösningar som passar DIG bäst och för att resultatet ska bli hållbart och långsiktigt. Det kan vara allt från kostråd, tekniker för återhämtning från stress och bättre sömnrutiner, rekommendationer av kosttillskott, samt hur du kommer igång med motion, kost och träning vid hormonella obalanser. Jag stöttar dig hela vägen i genomförandet av dina nya hälsosamma livsstilsvanor!

Vad kan jag som PI (Paleo Institute) Kost- & Hälsocoach hjälpa dig med?

Jag kan informera och vägleda dig i olika kosthållningar – Paleo, Lågkolhydrat, Antiinflammatorisk, Autoimmun, FODMAPS, Ketogen, Ayurvedisk, samt hur du kan gå tillväga med periodisk fasta.

Jag kan hjälpa dig med följande:

 • Förbättra kost- och livstilvanor
 • IBS och andra mag-tarmbesvär
 • Kronisk trötthet & utmattningssyndrom
 • Hormonella obalanser, samt PMS och övergångsbesvär
 • Övervikt & viktminskning
 • Diabetes
 • Autoimmunitet
 • Allergier
 • Reumatiska sjukdomar
 • Led- och muskelbesvär

Labbtester som jag använder mig av i mina konsultationer är blodpanel, fettsyreprofil och hormonanalys (DUTCH-test).

3 foto hälsocoach

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som stödjer vetenskaplig prövning av många alternativmedicinska behandlingsmetoder. Inom funktionsmedicinen identifierar och behandlar man underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom, alltså mycket förebyggande, med fokus på kost och livsstilsåtgärder.

Vad gör man under en kost- och hälsorådgivning?

Det är viktigt för mig att lyssna till dina behov och att förstå dina motiv och förväntningar du har på vårt samarbete. Till att börja med pratar vi om dina önskemål, besvär eller behov av förändring. Kosten och livsstilen är en central utgångspunkt under konsultationen och vi kommer gå genom din hälsohistorik utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv. Därefter går vi igenom den hälsoenkäten du har svarat på och svar på ev. provtagningar vi kommit överens om i förväg.

Första gången vi ses behöver vi 75–90 minuter. Tillsammans gör vi upp en plan kring hur du ska komma vidare för att uppnå dina mål eller minska dina besvär. Jag kan hjälpa dig att förstå orsakerna bakom dina besvär och optimera din hälsa och ditt välmående. Jag samarbetar med flera laboratorier för olika tester/ analyser som vi kan behöva göra och boka uppföljningsmöten. Det här är en investering i dig själv och ditt liv. Hur mycket är du beredd att satsa?

Priser Kost- och hälsocoaching

Kost- och Hälsocoaching, 3 mån – 3,995 SEK

Du får en 3-månaders skräddarsydd hälsocoaching. Ev. tester / analyser tillkommer. Betalningen kan delas upp på 2 månader.

I denna tjänst ingår:

 • En hälsoenkät som ligger till grund för vårt samtal
 • Uppstartsmöte 75–90 min.
  Här kartlägger vi ditt nuvarande hälsotillstånd utifrån hälsoenkät, blodpanel och andra underliggande mönster som bidrar till dina hälsobesvär.
 • En detaljerad KTL-program (kost-, tränings- och livsstilsprogram) som vi gemensamt har utarbetat under första mötet. Den består av skräddarsydda rekommendationer, veckoschemat och kost- och livsstildagbok.
 • Två uppföljningsmöten á 40–50 min.
  Här går vi igenom hur det har gått och hur det känns och ev. utmaningar och hinder. Du får praktiska tips, motivation eller/ och mer kunskap för att lyckas med din förändring. Förändring tar tid och det är del av förändringsprocessen att känna motstånd. Under uppföljningsmöten stödjer jag dig för att se till du uppnå dina mål. Här anpassar vi ytterligare veckoschemat, kosthållning och livsstilvanor så de fungerar i din vardag.

Introduktionssamtal 15–30 min – gratis

Här pratar vi om varför du vill träffa en kost- och hälsocoach, samt dina önskemål och förväntningar. Här får en känsla för vem jag är som person och du får en introduktion kring funktionsmedicin, min arbetsmetod samt instruktioner kring hälsoenkät, labbtester och andra förberedelser.

Teståterkoppling 30 min – 600 SEK

Har du redan gjort tester men vet inte vad och hur du ska göra med resultatet? Här har jag tagit del av och analyserat dina labbtester, förklarar svaren och ger tips om åtgärder och/eller inspiration i genomförandet av förändring – enkelt och kortfattat.

Vi kan kommunicera via video, telefon eller ha fysiska möten i min klinik. Förutsättning för alla tjänster är att du skicka hälsoenkäten (som du får utav mig när du bokat dig) och ev. testresultat till mig minst tre dagar i förväg.